Jan Paweł II

Jan Paweł II

List od Karola Wojtyły z 18.10.1967

List od Karola Wojtyły z bd

List od Karola Wojtyły z 03.04.1968

List od Karola Wojtyły z 30.03.1964

List od Karola Wojtyły z 24.07.1967

List od Karola Wojtyły z 22.09.1967