Jan Zachwatowicz

Jan Zachwatowicz

List od Władysława Tatarkiewicza z 13.04.1962

List do Władysława Tatarkiewicza z 30.01.1962