Japończycy

Japończycy

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 25.11.1921

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 24.12.1921