Jerzy Gawecki

Jerzy Gawecki

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 16.12.1936

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.01.1948

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 09.03.1954