Jerzy Kazimierz Ingarden

Jerzy Kazimierz Ingarden

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 08.03.1949

List od Kazimierza Twardowskiego z 29.10.1923

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 24.01.1949