Jerzy Kazimierz Ingarden

Jerzy Kazimierz Ingarden

List od Kazimierza Twardowskiego z 29.10.1923

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 08.03.1949

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 24.01.1949