język

język

Odczyt Romana Ingardena w Oxfordzie z bd.bd.1962

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 12.01.1938

List od Hansa Lippsa z 17.07.1936

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1960

Odczyt Romana Ingardena na XIV Międzynarodowym Kongresie Filozofii w Wiedniu z 02.09.1968 – 09.09.1968