John Stuart Mill

John Stuart Mill

Odczyt Romana Ingardena na posiedzeniu Lwowskiego Towarzystwa Naukowego z 15.06.1939

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.12.1968