Juliusz Kleiner

Juliusz Kleiner

List do Henryka Markiewicza z 22.02.1964

List do Władysława Tatarkiewicza z 14.12.1957

List od Juliusza Kleinera z 18.06.1935

Kartka pocztowa od Juliusza Kleinera z 04.01.1948

List od Juliusza Kleinera z 14.09.1947

Kartka pocztowa od Juliusza Kleinera z 27.10.1945

List od Juliusza Kleinera z 06.08.1945

List od Juliusza Kleinera z 21.07.1945

Kartka pocztowa od Juliusza Kleinera z 22.08.1948

Wykaz publikacji z 04.01.1937

List od Juliusza Kleinera z 11.09.1945

Kartka pocztowa od Juliusza Kleinera z 08.01.1949