Juliusz Kleiner

Juliusz Kleiner

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.11.1952

Kartka pocztowa od Juliusza Kleinera z 04.01.1948

List do Władysława Tatarkiewicza z 14.12.1957

List od Juliusza Kleinera z 21.07.1945

List od Juliusza Kleinera z 06.08.1945

List od Juliusza Kleinera z 09.05.1946

Wykaz publikacji z 04.01.1937

Kartka pocztowa od Juliusza Kleinera z 07.10.1947

List do Henryka Markiewicza z 22.02.1964

List od Juliusza Kleinera z 18.06.1935

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z b.d.

List od Juliusza Kleinera z 14.09.1947