Juliusz Kleiner

Juliusz Kleiner

Wykaz publikacji z 04.01.1937

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.02.1958

Recenzja „O dziele literackim” Henryka Markiewicza

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.11.1952

Kartka pocztowa od Juliusza Kleinera z 04.01.1948

List do Henryka Markiewicza z 22.02.1964

Kartka pocztowa od Juliusza Kleinera z 02.11.1945

List od Juliusza Kleinera z 06.08.1945

List od Juliusza Kleinera z 11.09.1945

Kartka pocztowa od Juliusza Kleinera z 02.09.1945

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z b.d.

List od Juliusza Kleinera z 18.06.1935