Katowice

Katowice

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.05.1961

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 15.06.1938