kierunki filozofii

kierunki filozofii

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 18.08.1957

List od Kazimierza Twardowskiego z 02.10.1918