/
EN

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 18.08.1957

Data powstania 18.08.1957
Sygnatura w archiwum III-141, j. 138
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list

Prof.  Roman Ingarden
Kraków 2. Biskupia 14.

Kraków, 18,VIII. 1957 r.

WP. prof. Dr Kazimierz Ajdukiewicz

WARSZAWA, Kaliska 22.

 

Wielce Szanowny Panie Profesorze,

w odpowiedzi na list z dn. 30. VII. br., który doszedł rąk moich w dn. 17.VIII.br, donoszę uprzejmie, że przesłane mi „Wskazówki do wykładu: Zagadnienia i kierunki filozofii” uważam w zasadzie za słuszne i pożyteczne, z tym jednak, że mają służyć jedynie jako pewna pomoc dla wykładowcy, a nie mają go krępować w doborze i w uporządkowaniu tematów wykładów, które chciałby do wykładu wprowadzić. Osobiście uważam, że byłoby wskazane, żeby punkt II wyprzedzał punkt I. Wydaje mi się to wskazane zarówno ze względów systematycznych jak i dydaktycznych; rozumiem jednak powody, które mogą skłonić wykładowcę do obrania porządku podanego w przesłanym mi projekcie. Nie mam zastrzeżeń co do punktu III /zagadnienia etyczne/. Natomiast byłbym osobiście skłonny uzupełnić przedłożony mi program dwoma sprawami: a/ omówieniem różnicy między naukami filozoficznymi a szczegółowymi tudzież wzajemnych stosunków tych dwu typów dociekań, b/ omówieniem najważniejszych zagadnień teorii sztuki i estetyki, a to zwłaszcza dla słuchaczy wszelkich filologij i historii sztuki.

Prosząc uprzejmie o wybaczenie mi pewnego opóźnienia w wysłaniu tej odpowiedzi, spowodowanego późniejszym zaznajomieniem się z listem WPana Profesora, łączę wyrazy prawdziwego poważania i szacunku

Roman Ingarden

/Roman Ingarden/