Kongres Filozoficzny w Wenecji

Kongres Filozoficzny w Wenecji

Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego PTF z 12.05.1957

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 05.10.1957