kościół

kościół

List od Władysława Witwickiego z 30.08.1926

List od Konstantego Michalskiego z 02.05.1943 lub 1944

List od Władysława Witwickiego z 15.09.1926

List od Władysława Witwickiego z 22.12.1921

List od Konstantego Michalskiego z 03.02.1939

List od Władysława Witwickiego z 09.11.1921