krytyka Wittgensteina

krytyka Wittgensteina

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 08.04.1936

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 15.03.1936

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 25.02.1936