księga jubileuszowa

księga jubileuszowa

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 12.03.1920

List od Edmunda Husserla z 02.12.1929

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 16.11.1918

List od Edmunda Husserla z 26.05.1929

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 06.01.1919