kultura filozoficzna

kultura filozoficzna

List od Władysława Witwickiego z 23.04.1922

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932