kwestie osobiste

kwestie osobiste

List od Władysława Witwickiego z 30.09.1923

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 09.09.1945, s.1,2

List od Władysława Witwickiego z 23.12.1923

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 26.02.1949

List od Władysława Witwickiego z 25.02.1922

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 05.11.1946

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 14.04.1949

List od Władysława Witwickiego z 29.10.1924

List od Władysława Witwickiego z 06.01.1923

List od Felixa Kaufmanna z 09.10.1934 (a)

List od Ireny Krońskiej z 04.06.1969