leczenie

leczenie

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 03.02.1949

List od Haliny Poświatowskiej z 16.12.bd