lekarz fabryczny

lekarz fabryczny

List od Stefana Szumana z 12.12.1941

List od Stefana Szumana z 06.11.1941