lenistwo

lenistwo

List do Kazimierza Twardowskiego z 24.08.1936

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 06.06.1923