/
EN

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 06.06.1923

6/VI. 1923

             n    Kochany Romku!

Nic dotąd z rzeczy o których pisałeś nie zginęło, ani ja się na Ciebie na nic nie gniewam, tylko ja jestem świnia. Nie przysłałem do dnia dzisiejszego zapomnianego przez Ciebie odczytu, bo miałem dużo zajęć no a zresztą jestem okropnie w tej dziedzinie (jak zresztą w każdej prawie) leniwy. Dziś posłałem Ci Twoją “zapomniankę” i tuszę, że dojdzie do Ciebie w porządku. Zapytywałeś mnie jak się nazywa ta książka Kleinpereza, otóż nazywa się ona Erkenntnistheorie der Naturwissenschaft der Gegenwart 1905. Czytając te książkę wynotowałem sobie takie zdanie: Es giebt zwei Arten von Bewusstseinsinhalten, solche die wir in uns vorfinden und solche, die wir selbst erregen. Erscheinen die XXX zweiter Art als meine Schöpfung, so liegt der Gedanke nahe, die der zweiten Art als Schöpfung einer zweiten Tätigkeit uns nicht bekannten Urleben, den wir dann Natur nennen
Później jest poznanie określone jakoś tak, że Erkenntniss jest stwierdzeniem der Erringenen. Zresztą sam przeczytasz. – Myślę o tem kryterjum prawdy i zdaje mi się, że miałem w moim odczycie rację. Rzecz się zresztą rozwija. Przy wolniejszej chwili napiszę Ci – za uprzednim pozwoleniem – merytorycznie, z prośbą o zdanie. Teraz ściskam Cię i spieszę na koncert Didura. – Żona moja dziękuję za pozdrowienia i pozdrawia Cię sama.

Twój Kazik