Leo Schestow

Leo Schestow

List do Kazimierza Twardowskiego z 12.09.1927

List od Edmunda Husserla z 13.07.1928