Leśniewski

Leśniewski

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z bd.bd.bd

List od Hansa Corneliusa z 14.12.1937