Logika Transcendentalna

Logika Transcendentalna

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 23.10.1936

List od Malvine Husserl z 12.12.1920

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 28.03.1921