Logische Untersuchung

Logische Untersuchung

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie ejdetyczne u Husserla a Kantowskie poznanie a priori” z 21.02.1970

Odczyt Romana Ingardena „O pojęciu istoty” z 04.04.1970