ludzkość

ludzkość

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 09.08.1939

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 31.08.1923