Lwowskie Towarzystwo Naukowe

Lwowskie Towarzystwo Naukowe

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z 30.03.1963

Odczyt Romana Ingardena na posiedzeniu Lwowskiego Towarzystwa Naukowego z 15.06.1939