Maximilian Beck

Maximilian Beck

List do Ireny Krońskiej z 08.01.1966

List od Ludwiga Landgrebe z 02.06.1936

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 25.08.1934