Michał Hempoliński

Michał Hempoliński

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.11. 1969

Lista członków Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego z 21.01.1967

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie ejdetyczne u Husserla a Kantowskie poznanie a priori” z 21.02.1970