Michelis

Michelis

List do Władysława Tatarkiewicza z 13.07. 1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1969

List do Władysława Tatarkiewicza z 01.03. 1968