Międzynarodowe Spotkanie Filozofów

Międzynarodowe Spotkanie Filozofów

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 05.10.1957

Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego PTF z 12.05.1957