Międzynarodowe Stowarzyszenie Estetyków

Międzynarodowe Stowarzyszenie Estetyków

List od Władysława Tatarkiewicza z 06.11.1966

List od Stefana Żółkiewskiego z 10.01.1964