Mikołaj Kopernik

Mikołaj Kopernik

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z b.d.

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.03.1959

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.03.1959