Minsterstwo WROP

Minsterstwo WROP

Postanowienie z 20.08.1921

Odpis zatwierdzenia uchwały habilitacyjnej z 28.02.1925