Minsterstwo WROP

Minsterstwo WROP

Odpis zatwierdzenia uchwały habilitacyjnej z 28.02.1925

Postanowienie z 20.08.1921