muzyka czysta

muzyka czysta

List do Zofii Lissy z 5.03.1949

List do Zofii Lisssy z 8.09.1949