negatywna recenzja

negatywna recenzja

Załącznik do listu do Ireny Krońskiej z 21.12.1954

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 12.08.1967

List do Ireny Krońskiej z 12.01.1955