nieporozumienia

nieporozumienia

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 18.11.1934

List do Kazimierza Twardowskiego z 06.04.1920