nominacja nauczycielska

nominacja nauczycielska

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.05.1925

Postanowienie z 20.08.1921