Nowy Jork

Nowy Jork

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 03.01.1962

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1969

List od Anny Teresy Tymienieckiej z b.d. 3

List od Jana Patočki z 25.08.1945

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.02.1968

List od Zofii Lissy z 5.02.1968

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 09.02.1969

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.01.1960

List do Władysława Tatarkiewicza z 23.11.1959