O celowości uogólnienia pojęcia znaku

O celowości uogólnienia pojęcia znaku

List od Stefana Żółkiewskiego z 07.07.1967

List od Stefana Żółkiewskiego z 28.12.1967