O formalnej budowie przedmiotów indywidualnych

O formalnej budowie przedmiotów indywidualnych

List od Felixa Kaufmanna z 09.10.1934

List od Felixa Kaufmanna z 05.12.1934