O tożsamości dzieła literackiego

O tożsamości dzieła literackiego

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 27.08.1934

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 24.03.1934