obchody jubileuszu

obchody jubileuszu

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.04.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.05. 1966