obiektywność

obiektywność

List do Stefana Morawskiego z 25.05.1967

List od Stefana Morawskiego z 09.06.1967