Objectiones et responsies

Objectiones et responsies

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 01.04.1952

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 11.03.1952