Oddział krakowski PTF

Oddział krakowski PTF

List od Tadeusza Czeżowskiego z 05.04.1965

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 15.03.1956

List od Tadeusza Czeżowskiego z 11.12.1957

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.04.1961

Pocztówka do Władysława Tatarkiewicza z 03.05. 1963

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1969