/
EN

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1969

Roman Ingarden                                                                                                 Kraków, 19. 10. 69.
Kraków, Biskupia 14

 

 n           Drogi Władysławie,
 n                                  okazało się, że w dniu 27.10. zaczyna się tu sesja Erazma z Rotterdamu, obawiam się więc, że mogłaby być kolizja z posiedzeniem Sekcji Estetki. Zresztą byłoby już za późno, żeby na ten dzień zorganizować to posiedzenie, bo musielibyśmy jeszcze odczekać od Ciebie odpowiedzi, czy i kiedy możesz przyjechać. Proponuję tedy, żeby odbyć Walne Zebranie Sekcji Estetyki PTF w dniu 3 listopada o godz. 18-tej z Twoim odczytem pt. Definicja sztuki, jak proponowałeś. Termin ten jest związany z tym, że posiedzenia Sekcji od lat odbywają się w poniedziałki i że wskutek tego publiczność ma już ten dzień zastrzeżony. Ale, gdyby Ci na tym zależało, żeby Twój odczyt był także na posiedzeniu plenarnym Oddziału Krakowskiego, to mogłoby się odbyć wspólne posiedzenie Sekcji i plenum i  w takim razie w sobotę 8 listopada. Bardzo Cię proszę o wiadomość, który z tych terminów bardziej by Ci odpowiadał.

 n           Prosząc o kilka słów łaskawe odpowiedz, przesyłam Ci serdeczne pozdrowienia i łączę piękne ukłony dla Pani Profesorowej

/podpis/ Twój Roman