okupacja niemiecka

okupacja niemiecka

Ankieta Konstantego Michalskiego z bd 1

Ankieta Konstantego Michalskiego z bd b