Pałac Staszica

Pałac Staszica

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 07.02.1966

List od Stefana Żółkiewskiego z 03.01.1968