/
EN

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 07.02.1966

TADEUSZ KOTARBIŃSKI                                                                              Warszawa 1, dn. 7.II.1966

                                                                               ul. Karowa 14/16 m. 18, tel.: 26-57-33, 26-87-33

Wielce Szanowny Panie Profesorze,

            Czyniąc zadość zleceniu Sekretarza W I, prof. Stefana Żółkiewskiego, proszę uprzejmie Pana Profesora o udział w naradzie członków PAN filozofów i pedagogów, potrzebnej dla wspólnego zorientowania się w ewentualnej kolejności kandydatów filozoficznych i pedagogicznych na członków PAN. Narada odbędzie się dnia 12-go bm. o godz. 12-ej w moim gabinecie w Pałacu Staszica /pokój nr 160/.

                                                 Z uprzejmymi pozdrowieniami i wyrazami wysokiego szacunku

                                                                                                                                       Kotarbiński